...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިސްކިތު ވަކަރު
ނ.
(1) މިސްކިތެއް ރޫޅައިލައިގެން ނަގާވަކަރު.
(2) މަޖާޒު:
މަތީ ދަރަޖައިގެ ބޭފުޅަކު ކާވެނި ބައްލަވައިގެންފައި ވަރިކުރެއްވީމާ ނުވަތަ އެފަދަ ފިރިކަލަކު އަވަހާރަވީމާ އެއަށްވުރެ ދެރަމީހަކާ އިންނަން ނުކެރިފައި ތިބޭ އަންހެނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ