...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިސްކިތު ފަންސަންގު
ނ.
ފަންޑިތަވެރިން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް.
މިއީ މިސްކިތުގެ ފުރާޅުން ފީ އިލޮށިކޮޅަކާއި، ވަކަރު ނުވަތަ ދަނޑިބޮއިގެން އެޅިފައިހުންނަ ގެރެވި ކޮޅަކާ ފީފަންކޮޅަކާއި، ފީވަކަރުކޮޅަކާ ގަލުން ހުންނަ ހިސާބުން ފެހިކޮޅަކާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ