...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިސްކިތް
ނ.
މުސްލިމުން އަޅުކަން ކުރުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރިންމަ . ހުކުރުމިސްކިތް . ހުކުރުފަނި . ނަމާދުގެ . ރަހުއިތެޔޮ . ބޮޑުދުންދޭ ޒިޔާރަތް . ބޯފޮޅިޔަށްވަޑައިގަތުން . ބޯގަ . ޅިޔައަކުރު . ކަންފަތްގޮށި . ކުރަނޑި . އަރުގަފަތްކޮޅު . މަސްޖިދުންނަބަވީ . މަސްޖިދުލްއަޤްޞާ . މާމިސްކިތް . މިސްކިތުހިންނަ . މިސްކިތް މަތީ މިސްކިތް ބެހެއްޓުން . ފަސްމުދިންބޭކަލުން . ފޭބުން . ފޮތްފޮށި . ދަނާރު . ދޮށް . ތަންކަތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ