...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިސްކިތްތެރެ
ނ.
މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި މީހުން ވަޅުލުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯފޮޅިޔަށްވަޑައިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ