...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިސްކީނު
ނ.
(1) އަތްމަތި ދަތި.
(2) ނިކަމެތި.
(3) ނ.
ފިޤްހުވެރީންގެ އިޞްޠިލާޙުގައި މުދަލުގެ ޒަކާތް ދިނުން ވާޖިބުވާހާ ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިކަމެތިން . ފަކީރުކުދިން . ފިތުރުޒަކާތް . ދަނޑިދުއްފަތި . ޞަދަޤާތް . ޞަދަޤާތްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ