...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިސްކީނުން
ނ.
(1) އަތްމަތި ދަތިމީހުން.
(2) ނިކަމެތިން.
(3) ފިޤުހުވެރިންގެ އިޞްޠިލާޙުގައި، މުދަލުގެ ޒަކާތްދިނުން ވާޖިބުވާހައި ތަނަވަސްކަން ނެތްމީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިކަމެތިން . ފިތުރުޒަކާތް . ޞަދަޤާތް . ޞަދަޤާތްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ