...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިސްކީނުކަން
ނއނ.
(1) އަތްމަތި ދަތިކަން.
(2) ނިކަމެތިކަން.
(3) ފިޤްހުވެރިންގެ އިޞްޠިލާޙުގައި މުދަކުގެ ޒަކާތް ދިނުން ވާޖިބުވާހާ ތަނަވަސްކަން ނެތްކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ