...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިޒާޖު
ނ.
ޠަބީޢީގޮތުން މީހެއްގައި ނުވަތަ ދިރޭ އެއްޗެއްގައި ހުންނަގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޫޑު . ސީދިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ