...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިޔަރެން
ހިމަ ދިގުކޮށް ހުންނަ އެމެއް.
މީގެ އަނގަ ހުންނާނީ މިޔަރުގެ އަނގަ ހުންނަހެން ބޮލުގެ ދަށް ފަރާތުން ބަނޑުދޮށަށް ވާހެންނެވެ.
މިއެމުގެ ދެފަރާތުގައި ރިހިކުލައެއްގެ ފުޅާ ރޮނގެއް ހުންނާނެއެވެ.
މިއީ ކަނޑު މަހުގެ މަސްވެރިކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއްބާވަތެއްގެ އެމެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޭރަމި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ