...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިޔަވާލި
ނ.
(1) ބުޅިހަރުކުރުމަށް ނަނު ނުވަތަ ކަންވާރުގެ ކުރީކޮޅަށް އިތުރުކުރާ ހިމަބައެއް.
(2) (އ) ފަނާދަނޑީގައިލައިފައި އޮންނަ ވާގަނޑު
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުވާ . ރުވާކެނޑުން . ބަރިގަނޑު . ވަރިއްސުން . ވެރިއްސުން . މިއަވާލި . މޭވާލި . ފިލިތު . ދެދޮށިބެރެއްސި . ލޭނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ