...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިޔަމަތިވުން
މ.
މަޖާޒު:
އެއްޗެއް އަތުޖެހޭގޮތްވުން، މިބަސް ގިނައިން ބުނެ އުޅެނީ އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ދެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން އަތުޖެހުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މިއަމަތިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ