...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިޔާ
ނ.
(ގ.) މީނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދުމިޔާނގު . ނާކާމިޔާބު . ނާކާމިޔާބުވުން . ރާޑި . ރާޑިކުރުން . ރާޑިވުން . ބިސްކީމިޔާ . ކަޅުމިޔާނގު . ކުރިމަތިލުން . ކުރިމަގު . ކުޅިފަސް . ކުޅިފަސްލިބުން . އަރުތަ . އަރުތަލިބުން . އަޑިއަށްދިއުން . އަޑުގަދަ މީހާގެ ރުއްގިނަވާނެއެވެ. . އާނޅެޔޯ . އިނދަ . އެލުން . އޮށްކީމިޔާ . އޮޑިދޮށުންތިލަވުން . އޮޑިދޮށުންޖަހާލުން . މިޔާނގު . މިޔާނގުދަޅު . މޮޅުއެޅުން . މޮޅުވުން . ފަތަޙަ ހޯދުން . ފަތަޙަ . ފަތަޙަކުރުން . ފަތަޙަވުން . ފަތަޙަލިބުން . ފާސްވުން . ފޭލުވުން . ދުވަސްއައުން . ދެރަވުން . ދެގޮތުންއެއްގޮތްވުން . ދޭތިންއެކައްޗަށްހިފުން . ޓުރޮފީ . ޗެމްޕިޔަން . ޝީލްޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ