...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިޔުޒިކު
ނ.
(1) ރާގު.
(2) ހަމަޔަކަށް ފެތިގެންވާ އަޑު.
(3) ލަވަޔާއި ރާގާބެހޭ ޢިލްމު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބެރު . އޫދު . މިއުޒިކު . މޫސިކު . ފިތް . ތަބުލާ . ތަބުލާޖެހުން . ލަވަކިޔުން . ގިޓާ . ސިތާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ