...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިޔޯ
ނ.
(1) އ.
ކައިރީގައިވާ އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ކައިރީގައި ކުރާ މަސައްކަތަކަށް އިޝާރާތްކޮށް މިއީ ކޮން އެއްޗެއްހޭ އަހަން ބުނާގޮތެއް.
(2) މީނާ.
(3) މިސޮރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ