...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މީރު
ނއ.
(1) ރަހަ ނުވަތަ ވަސް ރަނގަޅު.
(2) ނުބައިރަހައާއި ނުބައިވަހުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަބަރުގަސް . ހަލަވެލި . ހިކަނދިފަތް . ހިކަނދިގަސް . ހިއަދެވިކަމަނާބޯ . ހިތިދަމުއި . ހީނާ . ހީވަނީ ބަނޑުފުރިއަރައިދާނެހެން . ހުއިސުން . ހުއްގަނޑަ . ހުވަނދު . ހުވަނދުހެދުން . ހުވަނދުބޭސް . ހުވަނދުކެލާ . ހުވަނދުކޮތަން . ހުވަނދުމައު . ހުސްނުހީނާ . ހެވާމަސް . ހެދިކައިރު . ނަރުވާ ހަނދި . ނައްދު . ނާނު . ނިޔަނދުރު . ނުބައި . ނުބައިކަން . ނުބައިއެއްޗެހި . ނުބައިވުން . ރަހަޔަކުންރަހަޔެއްނެތް . ރަންވަންކަނދިލި . ރަތްކަށިމާ . ރަސްހުވަނދު . ރާ . ރާނބާ . ރާނބާފަތްހެދުން . ރާމާކުރުން . ރާމާވުން . ބަނގުއާވި . ބަނޑުފުރިއެރުން . ބަނަފުސާ . ބަކާވެލީމާ . ބިންމާ . ބިސްކޯދު . ބީމަހީމަ . ބުރުޅިއަމަސް . ބުރުދާވަކަރު . ބޭނގު . ބޮކަރު . ބޮކަރުމާ . ބޮކަރުގަސް . ކަށިމައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ