...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މީރުބަހުރު
ނ.
(1) ބަނދަރާބެހޭ ވެރިޔާ އަށް އިހުގައި ކިޔައި އުޅުނު ނަމެއް.
(2) ބޭރުން އަންނަ އުޅަދު ފަހަރާ ބެހޭ ވެރިޔާ.
އަށް އިހުގައި ކިޔައި އުޅުނުނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ