...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މީރުބަހުރުކަން
ނ.
(1) ބަނދަރާ ބެހޭ ވެރިކަން.
(2) ބޭރުން އަންނަ އުޅަދު ފަހަރާ ބެހޭ ވެރިކަން މިއީ އިހުގައި އޮތް މަޤާމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ