...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މީރުކަން
މ.
(1) ރަހަ ރަނގަޅުކަން.
(2) ނ.
އަރާމު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީވަނީ ބަނޑުފުރިއަރައިދާނެހެން . ފޮނިރަހަލިބުން . ފޮނިބުއިން . ފޮނިކޮޅުބޯލުން . ލައްޒަތު . ލައްޒަތުލިބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ