...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މީދާ
ނ.
ލޯއަލި ދަތްތަކުގެ ބާރުގަދަ ވިހަ ސޫތްޕެއް.
މި ވައްތަރުވާނީ ހިކަންޖާއެވެ.
މިއީ، މީހުންނަށް އުނދަގޫކޮށް ގެއްލުންދީ ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ސިފަ އިންތިހާއަށް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރު . ހައްތި . ހިކަނދިމަސްގަނޑު . ހިކަނދިމަސް . ހިކަނދު . ހިކަނދޮމަތި . ހުނބޮށި . ނަރުވާ . ރާސްރާސް . ބޭސްލުން . ބޮނބިގަނޑުފުރުވުން . ކާރުއްޕުން . ކޮކަޑި . ކޮވި . އަނގައޮރިކުރުން . އޮށިދަތި . އޮނބޮ . ވަލުމީދާ . ވާން . ވާންޖެހުން . ވުސް . މީދަލުވިހަ . މީދަލް . މީދާބޭސް . މީދާކޭ އުނބު . މީދެއު . ފަނުފުލުންލުން . ފަންފޫޖެހުން . ފިލާފޮތިދަތި . ދަތިތިއްބުން . ދަތްޖެހުން . ތަރުޖަމާނުން . ތިއްބުން . ތުއްޖެހުން . ތޫނބި . ލޯފެޅުން . ގެޅައޮނބޮ . ގެޅައޮނބެ . ގެޅާއޮބޮ . ގޮށްއެރުވުން . ގޮޅާއޮނބެ . ސީނުދަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ