...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މީދާކޭ އުނބު
ނ.
(1) ދިވެހި ރުކުގައި ގަންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މީދާކައިގެން ވެއްޓިފައި ހުންނަ އެއްޗެހި.
(2) މަޖާޒު:
ވިސްނުމެއް، ބުއްދިއެއްނެތް ބޯ.
މިސާލު:
އޭނާގެ ބޮލަކަށް ހުންނަނީ މީދާކޭ އުނބެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ