...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މީލާދީއަހަރު
ނ.
(1) ޢީސާގެފާނު ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގަތްދުވަހުން ފެށިގެންބަލާ އަހަރު.
(2) އިރު މަހުގެ އަހަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ