...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މީލާދީތާރީޚް
ނ.
(1ޢީ) ީސާގެފާނު ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގެންނެވި އަހަރު.
ފުރަތަމަ އަހަރެއް ކަމުގައި ބަލައިގެން ޖަހަމުންއަންނަ ތާރީޚް.
(2) އިރުމަސް އަސްލެއް ކަމަށް ބަަލައިގެން ޖަހާތާރީޚު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ