...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މީގޮނު
ނ.
ގޮންގަނޑުގެރީގެ ޢާއިލާގެ ބާވަތެއް.
މިއީ، އޭގެ ކިރާއި މަހުގެ ބޭނުމުގައި ގެންގުލޭ އެއްޗެކެވެ.
ހަށިގަނޑުގެ ކުލަ ޢާންމުގޮތެއްގައި ހުންނާނީ ކަޅު ކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޅުމިޔާނގު . މިއާނގު . މިޔާގު . މިޔާގުދަޅު . މީގޮނުގެރި . ސަންޑައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ