...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މީސްތަކުން
ނ.
މީހުންތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިބަވަންތަ . ހައިބަތުހުރުން . ހުކުރުބެރު . ހުކުރުޙަދީޘް . ނަރަކަ . ނަބީ . ރަސޫލު . އަމުރުމަޢުރޫފު . އަލިފާނޯތް . އަލިފާންބެރު . އިމާމު . އިމާމުކަން . އުފައުފާޅުކުރުން . މަޙުޝަރު . މަޙުޝަރުދުވަސް . މަޙްޟަރު . މަޙްޝަރުކުރެއްވުން . މީހުން . ދީނަށްގޮވައިލެއްވުން . ދުނިޔޭގެލަދު . ތެދުމަގު . ޝަފާޢަތް . ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ