...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މީޒާންވުން
މ.
(1) ދެއެއްޗެއްގެ ބުރަދަން އެއްވަރުވުން.
(2) އެކަތި އަނެކައްޗާ ސީދާވުން.
(3) އަމާޒުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ