...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މީޓަރު
ަންޓާއި ގޭހާއި ތެލާއި ފެންފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު ބަލާ އާލަތެއް.
(3) އެއްޗަކަށް ގޭސްއަޅައިފައި ނުވަތަ ވައި ގަހައިފައިވާ މިންވަރު ބަލަަން ބޭނުންކުރާ އާލަތެއް.
(4) ދިގުކުރުމިނާއި އުސްތިރި މިން ބަލަން ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑެއް.
އެއީ 39 އިންޗިއެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލަވެލި . ބޮއިގަސް . އަޑުބާ . އިޕިލްއިޕިލް . ފީތާ . ފެރަންހައިޓު . ތަންހަމަ . ތަންމަހަ . ތާރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ