...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުހާޖިރިއްޔަ ބޭކަލުން
ނ.
ރަސޫލާގެ ހަޔާތްފުޅުގައި އިސްމާލްދީނަށް ޓަކައި ވަޒަން ދޫކުރައްވައި މަދީނާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭކަލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުހާޖިރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ