...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުހިންމު
ނއ.
(1) ޚާއްޞަ.
(2) އިސްކަން ދެވިފައިވާ.
(3) ބޭނުންބޮޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޠަލު . އަތްމަތިއަވަސްކަން . އުޅިކޮށާރު . އެކަނިނެގޭނީބޯވައެވެ. . މުނާސަބަތު . ޚުލާޞާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ