...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުހުލަތު
ނ.
(1) ކަމަކަށްދޭ ފުރުޞަތު (2) ކަމަކަށް ދޭ ވަގަުތު.
މިސާލު:
އަޅުގަނޑަށް، ތިޔަ ކަންތައްވެވޭނީ، ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މުހުލަތެއް ދެއްވީޔާ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ