...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުށި
ެތި.
(3) ބިންމަތީގައި ގޮޅި ގޮޅިއަށް ރޮނގު (މުށިގެ) އަޅައިގެން ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
(4) ތަވައާއި ފުފޭފަދަ އެއްޗެހި ހެދުމަށް ކޯރު ކިސަޑުން ހަދާއެއްޗެއް.
(5) ގަސްއިންދުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެހި.
(6) އެއްޗެހި ދޮންނަން ހަދައިފައި ހުންނަ މުށިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިއުޅައު . ހަކިގޮޅާ . ހަކުރުބޮލި . ހަދު . ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހަތިމައު . ހިނބޫ . ހިންދުދިދަމަސް . ހިއަރި . ހިއަރިންޖެހުން . ހިމަބޯދު . ހިތިގަސް . ހިޔަރި . ހިޔަރިން ޖެހުން . ހުނގު . ހުނަމަލެވެމަ . ހުނިބޮލި . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުއިފަތުމަސް . ހުއިފަތުފިލޮޅު . ހުދުލައްފާނަ . ހޮއެބޮލި . ނައިބޮލި . ނިދަންމިޔަރު . ނިދިބޮނދަ . ނިގޫހުދުކާޅު . ނިގޫހުދުކޮކާމަސް . ނޫމަސް . ރަންރޮނގުލޮނދިމަސް . ރަންކަރުހަނު . ރަންކާޅު . ރަންގެރި . ރަތްހިނި . ރަތްއޮނުގަނޑުތޮޅި . ރަތްމުށި . ރަތްތިކިފާނަ . ރާހިކުރުން . ރިހާކުރުބޮލި . ރިހިލޮނު . ރިއްމަސް . ރުނބާމުށި . ރެދަންފަނި . ރޮނގުދެމިކާޅު . ރޮނގުތެޔޮމަސް . ބަނގަލާހަނދި . ބަރަބޯ . ބަތްޕެންހިކާ . ބަތްޕޮޅިކޮކާ . ބަތްޕޮޅިމަސް . ބާފޮތިފާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ