...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުށިކުލަ
ނ.
ރަތްކުލައާއި އަޅިކުލަ އެއްވީމާ ނުކުންނަ ކުލަތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކުރުބޮލި . ހަތިމައު . ހިންދުދިދަމަސް . ހިތިގަސް . ހުނަމަލެވެމަ . ހުނިބޮލި . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުއިފަތުމަސް . ހުއިފަތުފިލޮޅު . ހުދުލައްފާނަ . ހޮއެބޮލި . ނިދަންމިޔަރު . ނިދިބޮނދަ . ނިގޫހުދުކާޅު . ނިގޫހުދުކޮކާމަސް . ނޫމަސް . ރަންގެރި . ރަތްއޮނުގަނޑުތޮޅި . ރަތްތިކިފާނަ . ރިހާކުރުބޮލި . ރިހިލޮނު . ރެދަންފަނި . ރޮނގުދެމިކާޅު . ބަނގަލާހަނދި . ބަތްޕެންހިކާ . ބަތްޕޮޅިކޮކާ . ބަތްޕޮޅިމަސް . ބާދިރީ . ބާތުންމަސް . ބިންބޯހަނދި . ބިސްބޮލި . ބުރުދާވަކަރު . ބުރޮޅި . ބެރެބެދިދަންބޮޑު . ބޭނޑު . ބޮންޑާފާނަ . ބޮޑުފިނިހައް . ބޯޅަޖެހިފާނަ . ބޯދި . ކަށިކޮކާމަސް . ކަށިތުންފިލޮޅު . ކަނޑުކަކުނި . ކަނަމަދު ފޫއެނބުރި . ކަޅިހި . ކަޅުމާދޫނި . ކައިރުރިނދަލި . ކައްޓެޅި . ކަސްފާނަ . ކިނދާލަނޑާ . ކިރިފޮހޮނޑަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ