...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުށިކޮޅު
ނ.
(1) މުށިކުޅެން ގެންގުޅޭ މުށިފޮތި.
(2) ގަނޑުވަރުތެރޭ ބޭފުޅުން އެއްޗެހިކޮޅު ދޮންނަވަން ގެންގުޅުއްވާ މުށިގަނޑު.
(3) ތެޅިފައި ހުންނަ މުށީގެ އެތިއެތިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުށިފޮތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ