...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުށިމަސް
ނ.
ވެހިމަހުގެ ބާވަތެއް މިއީ އައިން އައިނަށް ފަޅުފަޅަށް ވަދެއުޅޭ ފަތިކޮށް ދިގުކޮށް ހުންނަ ކުދި މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާހިކުރުން . ވެހިމަސް . މިށިމަހަ . މޫޓިމަހަ . މޫޓިމަހެ . ތާވަޅަ . ގޮނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ