...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުށިފޮތި
ނ.
(1) ދުންބޯން ދުންފަތްއަޅާއިރު، ސިލުނބަށް ދުންފަތްކޮޅު ވިނަވައިފައި އޭގެ މަތީބާއްވާ ފޮތި.
(2) މުށިކުޅެން ގެންގުޅޭ ކުޑަމުށިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުށިކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ