...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުށިގެ
ނ.
ބިންމަތީގައި ރޮނގު އަޅައިގެން ކުރަހާގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުނބުރުގެ . މުށި . މުށިކުޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ