...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުށުތެރެ
ނ.
(1) އަތުގެ އިނގިލިތައް ލައްޕައިފައި އޮންނައިރު ބަންދުވެފައި އޮންނަ ހިސާބު.
(2) މަޖާޒު:
މީހެއްގެ ބާރާއި ނުފޫޒުގެ ދަށުގައިވާ ވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުށުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ