...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުށުތެޔޮ
ނ.
މަކުނު ބަލީގެ މީހުން.
(ފިރިހެނުންނާ އެޅޭ (މީހުން) ނާއި އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދާ ފިރިހެނުން މުށަށް އަޅައިގެން، އެކަމަށް ބޭނުންކުރާ ތެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ