...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުށް
ލައްޕައިލެވިފައި އޮންނައިރު ބަންދުވެފައި އޮންނަ ހިސާބު.
(2) މުށުގެ ތެރެއަށް އެޅޭ އެއްޗެހީގެ މިންވަރު.
(3) އަށާރަ އިންޗީގެ ދިގުމިން.
(4) އުޅަނބޮށީގެ ހީލިކަށިކޮޅުން ފެށިގެން، މެދު އިނގިލީގެ ކުރިޔަށް ހުންނަ ދިގުމިން.
(5) ބައެއްތަކެތީގެ ހިފާތަން.
(މުށްގަނޑު)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެންޑެލި . ނިހާލި . ނީކުނޑި . ނީކުނޑިކުލަ . ރެއްސިވުން . ރޯނާމުށްގަނޑު . ބަނޑުފަތް . ބައްޓަންކަނި . ބިލެތްމުށްޖެހުން . ބެއްދުން . ބޮނބިތަޅާމުގުރު . ބޮކުސިން . ބޮމަށި . ޅިނދު . ޅިނދުޖެހުން . ކަށިހަތިޔާރު . ކަށިކެޔޮލިޔާވަޅި . ކަތިވަޅި . ކުޑަ . ކޮށާވަޅި . ކޮޅިތިލަ . އައްސިފެން . އަތްފޮރުވުން . އާވަނިގަނޑާ . އިންދުން . އުޑި . ވަޑާންކަށި . ވަޓޭލި . މަތީބަނުން . މަސްދަތްފިޔޮހި . މިށި . މިށިއެޑުން . މިށިވަރޮ . މިށިފިއުން . މުށް . މުށްމެޅުން . މުށްގަނޑު . މުކައްބަ . މުގުރުބުރި . މުގުދަރު . މޮށް . މޮއްކޮޅު . ފަންކާދަނޑި . ފަޅޯބަޑި . ފަކީރާ . ފަސްމުށްނެންގެވި ތާކަށްދާނެއެވެ . ފަސްމުށްއެއްލުން . ފަސްމުށްޖެހުން . ފާލިކީ . ފިލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ