...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުށްކެވުން
މ.
އަތްތިލައިގެ އިނގިލިތައް ލައްޕައިފައި ބާރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މިށިފިއުން . ފިޔުން . ގޮށްމުށްކެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ