...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުށްދަށުލުން
މ.
(1) އެއްޗެއް އަތްތިލައިގެ ތެރެއަށްލައި ފޮރުވުން.
މަޖާޒު:
(2) އަތްދަށުލުން.
(3) އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް ބާރުގެދަށަށްގެނެސް ހިފެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ