...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުށްގަނޑު
ނ.
އެއްޗެހީގައި ހިފަން ހަދައިފައި ހުންނަތަން މިސާލު:
(ހ) ހަނދީގެ މުށްގަނޑު.
(ށ) ވަޑާން ކަށީގެ މުށްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެންޑެލި . ރޯނާމުށްގަނޑު . ބަނޑުފަތް . ބައްޓަންކަނި . ބޮމަށި . ކަށިކެޔޮލިޔާވަޅި . ކަތިވަޅި . ކުޑަ . އިންދުން . ވަޓޭލި . މަސްދަތްފިޔޮހި . މިށި . މުށް . މުށްގަނޑު . މޮއްކޮޅު . ފަންކާދަނޑި . ފާލިކީ . ފިލި . ފިލިއެޅުން . ދުކުޅު . ގުނގުރު . ސާމަރާ . ޗާކުފިޔޮހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ