...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުނާސަބަތު
ނ.
(1) މުހިންމު ކަމަކާ ގުޅޭ ގުޅުން.
(2) ފާހަގަކުރެވޭ ޚާއްޞަ ކަމެއް ނުވަތަ ދުވަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިސެޕްޝަން . ފަތްދަނޑި . ތަހުނިޔާ . ތަހުނިޔާކިޔުން . ގައުއޮޑިލަވަ . ގޮށިމޫނުން ބާނި . ޤައުމީސަލާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ