...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުނާޖާ
ނ.
(1) ހެއު ދަރުމައާއި ބަރަކާތް އެދި ކުރާ ދުޢާ.
(2) މެންދަމުން.
ފެށިގެން ފަޖުރުގެ ކުރީގެ ވަގުތެއްގައި މުންނާރުން ގޮވާ ދުޢާއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުންނާރުންގޮވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ