...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުނި
ނ.
އަލީލާން ކުޅޭއިރު ބަނދި ކިޔައިދޭމީހާ.
(2) އަލީލާން ކުޅޭއިރު މުނިބޯން އަތްލާން ޖެހޭއެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫރުކާފަ . ހޫރުމާމަ . ނާދީ . ބަލްމާނާސް . ބުރުޖެހުން . ބުޑު . ކުޅިވަރަށް . ކުޅިވަރު . އެލަންގަލަން . މަރިޔާދު . މަތިބޯ . މުނި . މުނިމާފަ . މުނިފޫހިފިލުވުން . މުނިދަރިން . މުނިޔާ . މުނީމުންނާ . ފަރާތް . ސަމާސާ . ޕާކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ