...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުނިބުޑުން ނުފިލުން
މ.
(1) އަލީލާން ކުޅޭއިރު ބަނދިކިޔައިދޭ މީހާއާއި ދުރަށް ނުގޮސް ކައިރީގައި އުޅުން.
(2) މަޖާޒު:
ކުއްޖަކު މަންމަޔާ ދުރަށް ނުގޮސް މަންމަ ފަހަތުގައި އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ