...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުނިކާފަ
ނ.
(1) ކާފަގެ ބައްޕަ.
(2) މާމަގެ ބައްޕަ، (3) ބައްޕަގެ ނުވަތަ މަންމަގެ ކާފަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫރުކާފަ . ހޫރުމާމަ . މުނިމާފަ . މުނިދަރިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ