...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުނިމާމަ
ނ.
(1) ކާފަގެ ނުވަތަ މާމަގެ މަންމަ.
(2) މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަގެ މާމަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫރުކާފަ . ހޫރުމާމަ . މުނިދަރިން . މުނީމުންނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ