...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުނިޔާ
ނ.
އަޑުރީތި ކުޑަ ދޫންޏެއް.
(މިދޫނީގެ ބޮޑު މިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެއިންޗިބައި ނުވަތަ ތިން އިންޗިހާވަރެވެ.
މިއީ ގޮވާމާއި މޭވާކައި އުޅޭ ދޫންޏެކެވެ.
މުނިޔާގެ ތިންވައްތަރެއް އުޅެއެވެ.
އެއީ ޖަންގަލީ މުނިޔާއާއި ރަތްމުނިޔާއާއި ފަރުބަދަމަތީ (މުނިޔާއެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުނިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ