...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުނީފާސް
ނ.
(1) ފުރާދުއްވާ ތަކެތީން ގެންދާ ފަސިންޖަރުންގެ ލިސްޓު.
(2) ފުރާދުއްވާ ތަކެތިން ގެންދާ މުދަލުގެ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ