...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުންނާރުންގޮވުން
މ.
މުންނާރުގެ މައްޗަށް އަރާހުރެ ބަންގިއާއި ޞަލަވާތާއި މުނާޖާ ގޮވާގޮވުން.
މިސްކިތުގައި ހުރެ، މުންނާރުގައި ހުންނަ އަޑު ގަދަކުރާގެ ޒަރީޢާއިން ގޮވާ ގޮވުމަށްވެސް މުންނާރުން ގޮވުމޭ ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ